ورق پلی اتیلن از لحاظ ساختار مواد بکار رفته دارای دو نوع کلی سبک و سنگین است که در زیر شرح آن میپردازیم.

ورق پلی اتیلن سبک ( LD )

در تولید ورق  پلی اتیلن سبک ( LD ) از مواد پلی اتیلن با جرم حجمی پائین ( LDPE ) یا (  LLDPE ) استفاده میشود که باعث میشد چگالی این ورق ها در حدود 0.92 تا 0.94  باشد و در آزمایشات فیزیکی قطعه ورق بالاتر از سطح آب قرار گیرد چون این  مواد با دانسیته پائین هستند . 

از خصوصیات ورق های پلی اتیلن سبک میتوان به

1- انعطاف پذیری بالا و نرمی 

2- مقاومت به اسید و باز 

3- دمای کاری تا 65 درجه 

4- مقاومت کششی بالا

ورق پلی اتیلن سنگین ( HD ) 

در  تولید ورق پلی اتیلن سنگین ( HD ) از مواد پلی اتیلن با جرم حجمی بالا (  HDPE ) استفاده میشود که باعث میشود چگالی این ورق ها در حدود 0.94 تا 0.96  باشد و در آزمایش شناوری بیشتر حجم قطعه ورق در زیر آب قرار میگیرد و فقط  سطح آن هم تراز آب است و بقیه در زیر سطح آب قرار میگیرد چون این مواد با  دانسیته بالا میباشند.

 از خصوصیات ورق های پلی اتیلن سنگین میتوان به 

1- استحکام و چقرمگی بالا

2- مقاومت به اسید و باز و مواد شیمیایی

3- دمای کاری تا حدودا 80 درجه

5- مقاومت در برابر ضربه