ورق پلی اتیلن یا  ورق تفلون پلی اتیلن یا ورق پلاستیک پلی اتیلن که در بازار بیشتر به تفلون یا اورتالون یا پلیت پلی اتیلن معروف است از جنس بهترین  پلیمر ها بوده و با کیفیت درجه یک به مشتریان عرضه میشود که قابل رقابت با  محصولات خارجی میباشد.

ورق تفلون امروز چنده ؟ اینجا ببین

ورق پلاستیک ، میلگرد پلاستیک و سایز و وزن ها رو اینجا ببین

در شرکت تفلون سپید انواع ورق پلی اتیلن ( PE ) از ضخامت 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر تولید میشود که در زیر به دسته بندی و شرح آن میپردازیم :

الف ) ورق پلی اتیلن نازک

ورق پلی اتیلن ( PE ) 1 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 1 میلیمتر ، با عرض 100 الی 120 سانتی متر و طول 15 الی 20 متر ،  به  صورت ورق رول پلی اتیلن تولید میشود که وزن محصول درجه 1 حدودا 20 الی 25 کیلوگرم است. 

قیمت هر کیلو ورق پلی اتیلن درجه یک با ضخامت 1 میلیمتر 72000 تومان قابل عرضه به مشتریان است. 

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 2 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 2 میلیمتر ، عرض 100 الی 120 سانتی متر و طول 15 الی 20 متر ،  به  صورت ورق رول پلی اتیلن تولید میشود که وزن محصول درجه 1حدودا 30 الی 35 کیلوگرم است.

قیمت هر کیلو ورق پلی اتیلن درجه یک با ضخامت 2 میلیمتر 72000 تومان قابل عرضه به مشتریان است.

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 3 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 3 میلیمتر ، عرض 100 الی 120 سانتی متر و طول 200 سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1 حدودا 6 کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به سفارش مشتری تولید میگردد .

قیمت هر کیلو ورق پلی اتیلن درجه یک با ضخامت 3 میلیمتر 68000 تومان قابل عرضه به مشتریان است.

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 4 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 4 میلیمتر ، عرض 100 الی 120 سانتی متر و  طول 200 سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1 حدودا  8  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به  سفارش مشتری تولید میگردد .

قیمت هر کیلو ورق پلی اتیلن درجه یک با ضخامت 4 میلیمتر 68000 تومان قابل عرضه به مشتریان است.

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 5 میلیمتر 

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 5 میلیمتر ، عرض 100 الی 120 سانتی متر و  طول 200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1 حدودا  10 کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 6 میلیمتر 

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 6 میلیمتر ، عرض 100 الی 120 سانتی متر و  طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1 حدودا  12  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به  سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 8 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 8 میلیمتر ، عرض 100 الی 120 سانتی متر و  طول   200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1 حدودا   16  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا  به  سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 10 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 10 میلیمتر ، عرض 100 الی 120 سانتی متر و  طول    200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1 حدودا    20  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا   به  سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.


ب ) ورق پلی اتیلن ضخیم

ورق پلی اتیلن ( PE ) 12 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 12 میلیمتر ، عرض 100 الی 115 سانتی متر و   طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا   24  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 15 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 15 میلیمتر ، عرض 100 الی 110 سانتی متر و   طول   200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا   30  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا  به سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 20 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 20 میلیمتر ، عرض 100 الی 110 سانتی متر و   طول    200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا    40  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا   به سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 25 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 25 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و   طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا     50  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا  به سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 30 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 30 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و  طول  200   سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا     62   کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا  به  سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 40 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 40 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و   طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا   82   کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا  به   سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 50 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 50 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و   طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا    105   کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا   به   سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 60 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 60 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و   طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا   125  کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 80 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 80 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و   طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا   165   کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 100 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 100 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول  200  سانتی متر ، به صورت Sheet تولید میشود که وزن محصول درجه 1  حدودا   208    کیلوگرم است . ابعاد و سایز های مختلف هم به صورت سفارشی در حجم بالا به  سفارش مشتری تولید میگردد .

جهت استعلام قیمت لحظه ای لطفا به صفحه این محصول مراجعه و استعلام قیمت نمائید.

نکته : لازم به یادآوری است که ابعاد ذکر شده در بالا همگی دارای تلرانس یا بادخور مثبت است و 2 تا 3 سانت برای سایز کردن ورق ها لحاظ شده است.